top of page

News

Cele 

Nasza misja 
  • Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia psychicznego osobom chorym na cukrzycę.

  • Integracja społeczności diabetyków.

  • Edukacja chorych jak żyć z cukrzycą, Organizacja szkoleń.

  • Uczenie pomiarów cukru i samodzielnego podawania insuliny,

Profesjonalna pomoc
  • Nawiązywanie współpracy ze służbą zdrowia - spotkania z lekarzami, pielęgniarkami, farmaceutami i dietetykami.

  • Propagowanie poprzez współpracę z producentami oraz firmami handlowymi  zdrowego i higienicznego trybu życia, dietetycznych produktów żywnościowych, stosowania środków leczniczo-pielęgnacyjnych

Kompetencje fachowe

  • Propagowanie przez środki masowego przekazu wiedzy związanej z chorobą cukrzycy,

  • Podnoszenie świadomości społecznej poprzez organizowanie spotkań edukacyjnych. .

  • Nawiązywanie kontaktów zagranicznych w ramach wymiany doświadczeń z organizacjami zrzeszającymi diabetyków działającymi w innych krajach.

Umów się już na spotkanie

bottom of page